تالار زبانشناس

حرف اضافه ی in

اینجا آیا look in یک عبارت فعلی یا in به معنی داخل کمد

She looks in her closet


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 18- اشلی هر روز صبح لباس میپوشد. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

در اینجا به معنای داخل کمد است
وقتی in به look اضافه می شود معنی تازه ای به آن می دهد:
Look in یعنی شما يک نفر رو visit کنید در حالیکه قصد دارید به مکان دیگری بروید مثلا کسی بیمار است و شما به قصد خرید بیرون می روید سر راهتون یه سری به بیمار می زنید و حال اون رو می پرسید. این عبارت گاهی به صورت look in on someone هم استفاده می شود
Look into sth هم يعنی investigate
باتوجه به اینکه در اینجا هیچ کدوم از این معنا ها جواب نمی دهد منظور همان «داخل» است نه يک عبارت فعلی

3 Likes