تالار زبانشناس

His mouth open wide فعل جمله کجاست و چرا گذشته نیست

The lion roared and his mouth open wide
در جمله دوم فعل جمله مشخص نیست و زمان گذشته نیست. چرا؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شیر و موش » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

1 Likes