تالار زبانشناس

چوپان دروغگو/ معنی looked up

The villagers looked up from their work.


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

2 Likes

سلام
تو جمله شما میشه دست از کار کشیدن هستش.
به این تاپیک یه نگاه بکنید.

7 Likes