تالار زبانشناس

توضیح come out

سلام
ببخشید این جمله که امری نیست چرا اینجوری اموده و فاعل نداره
بعد میشه بگید غاعل تو این جمله چیه ممنون
این جمله مال جوجه اردک زشت هست

1 Likes

سلام جمله تون رو کامل بگذارین…
Ugly duckling came out
جوج اردک زشت فاعل هست و میاد بیرون.
اگه فقط came بود میشد اومد و اگه یه خورده فکر کنید باید بیاد بیرون(از تخم مرغ) نه فقط بیاد

1 Likes