تالار زبانشناس

شباهت های معنایی

تفاوت get to work و go to work

This is a story about Alissa who is having problems getting to work.

Alissa is trying to go to work


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 20- الیسا می خواهد به سر کار برود. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام
معنی get =arrive رسیدن تو جمله شما
معنی go رفتن به کار

3 Likes