تالار زبانشناس

Hang outمعنی

تو جمله پایین کدوم یکی از معنیاشو میده؟
if i‘m hanging out

2 Likes

Hang out به معنی زمان زیادی را با کسی در مکانی گذراندن است.

2 Likes