تالار زبانشناس

I have never head of her

I have never head of her
دوستان لطفا راهنماییم کنین ؟ آیا منظور اینه که من هرگز رئیس او نبوده ام؟
اگه اینطوریه پس چرا headed نشده؟ ممنون

1 Likes

اگ اونجوری ک شما میگین معنیش اون بشه نیازی ب headedنیس اخه رئیس اسمه، فعل نیستش که بیاد اونجوریش کنه

البته این چیزیه ک من فک میکنم، اساتید بهتر راهنماییتون میکنن💚

1 Likes