تالار زبانشناس

سوالی کردن یا wh

کدام از جملات زیر درست است
What movies does Jerry like?

What does Jerry like movies?


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 21- جری از کارش مرخصی می گیرد » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

2 Likes

سلام
جمله اول درست هست :smiley:

3 Likes