تالار زبانشناس

اشکال یک جمله متن

How it works از نظر دستوری درسته؟ نباید می گفت how does it work?


این تاپیک مربوط به « دروغ سنج » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. : « انگلیسی با کامبیز » : « مکالمه و سرگرمی »

1 Likes

هر رو جمله از نظر دستوری درست هستند ولی کاربرد های متفاوتی دارند
جمله how does it work? يک سوال است که با how شروع شده و از نظر گرامر کاملا درست است
جمله how it works يک جمله خبری ست و خبری را به شما اعلام می کند و پرسشی نیست. بنابراین بسته به اینکه شما چه صحبتی می خواستید داشته باشید می تونید از این دوجمله استفاده کنین.

2 Likes