تالار زبانشناس

معنی این جمله چی میشه ،،

I’ve got a backpack to carry my books, and I know where all my classes are

همچنین این
Don’t be silly,” replied Betsy. “As to 12-year olds, forget about them

4 Likes

من یه کوله پشتی دارم که باهاش کتابامو حمل کنم و میدونم که کلاسام کجان

4 Likes

سلام.

احمق نباش (بتسی پاسخ داد گفت) وقتی برای ۱۲ ساله ها فراموش شده درباره اون

3 Likes

این یه جورایی بی معنی نیست ،من نفهمیدم ،بازم ادامه جمله رو میزارم ببین

Don’t be silly,” replied Betsy. “As to 12-year olds, forget about them. They’re immature. You should have someone more experienced— you’ll be better off with someone at least 13 years old.

2 Likes

As to چه معنی میده اینجا

2 Likes

اگه لانگمن رو داری +as to بزن معنیش میشه درباره دربابِ.

3 Likes