تالار زبانشناس

Avoid using"very"🌹

:point_down::point_down::point_down:
:hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus::hibiscus: :heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart::heart:

17 Likes

سلام
یعنی سفید ها با very نمیان.

1 Likes

نه…مثلا به جای very cold میگیم freezing…

1 Likes

ینی نمیشه گفت very kind ؟؟:worried:

1 Likes

چرا میشه.ولی اگه از very کمتر استفاده بکنیم بهتره

2 Likes

ممنون از تاپیک و مطالب خوبتون🌹

2 Likes

خواهش میکنم…
امیدوارم مفید واقع شده باشند⁦🌹

2 Likes