تالار زبانشناس

معنی stamped his toot چی میشه؟

معنی stamped his toot
در این عبارت زیر در داستان مرد نامرئی فصل ۷

Suddenly the stranger raised his gloved hands, stamped his toot, and said ‘Stop!’


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 07 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های متوسط » کتاب: « مرد نامرئی »

1 Likes