تالار زبانشناس

تلفظ حرف t در کلمه های مختلف

حرف t در بعضی کلمه ها د خونده میشه بعضی جاها ت.ایا تلفظش سلیقه ایه یا قاعده ی خاصی داره؟

4 Likes

سلام. سلیقه ای نیست. رفته رفته که با کلمه ها آشنا میشین تلفظش رو یاددمیگیرین.
Th ث/ذِ /دِ

True ترو
Through ثرو
Though ذَو

2 Likes

سلام.مثلا این اقای ای جی گاهی t رو تو ی کلمه د تلفظ میکنه گاهی تو همون کلمه ی جای دیگه ت تلفظ میکنه.آدم میمونه چیکار کنه.مثلا get ridمیگه گت رید،ی جا دیگه میگه گد رید

1 Likes

کلا رفتارای دوگانه ی اینجوری بازم داره.مثلا کلمه ی the رو قبل از کلمه هایی ک با حروف صدا دار شروع میشن بعضی جاها دی تلفظ میکنه،بعضی جاها با اینکه بعد the کلمه ای با حروف صدا دار اومده دِ تلفظ میکنه

1 Likes

به نظر من که اینا اصلا مهم نیستن.کی د میگه کی ذ
همین جمله بندی و لغات رو یاد بگیریم خودش خیلی البته که باید درست تلفظ کنیم اما تفاوت های جزئی زیاد مهم نیس

2 Likes

در لهجه آمریکایی وقتی t بین دو حرف صدادار قرار میگیره d خونده میشه. مثل کلمه better یا water.

2 Likes

مهم نیست. هردوش درسته احتمالا بخاطر سرعت تلفظ اون کلمه بوده…

1 Likes