تالار زبانشناس

تفاوت find و found در سوال و پاسخ!؟

دوستان چرا در سوال find میگیم ولی در جواب found؟

?Who did he find
He found the best guitar teacher in the world


این تاپیک مربوط به درس« درس داستان کوتاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « تکرار »

2 Likes

به خاطر این did
چون میگه اتفاق در گذشته افتاده

و گذشته ی Find هم میشه found

3 Likes

مرسی
بعد آقا فرزاد اگه در سوال فعل گذشته استفاده کنیم هم درسته؟
به این صورت:
Who he found? :thinking:

1 Likes

خواهش میکنم
نه، این از نظر گرامری رو فرم نیست
با did سوال می کنن (اگه در زمان گذشته باشه)

2 Likes

مرسی
ی سوال دیگم تو این درس دارم پی وی میپرسم

1 Likes