تالار زبانشناس

فعل در جمله زیر؟

در این جمله
Such people command no more respect than men of straw
واژه command
بنظرم اسم هست
دستور چنین افرادی نداره ارزش بیشتری از مردان پوشالی

فعل جمله کجاست پس
Respect که بخاطر چسبیدن more نمیتونه فعل باشه میتونه؟


این تاپیک مربوط به « نا فرمانی » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « نا اطاعتی »

2 Likes

سلام.
به نظر من command فعل هست…اگه دیکشنری کمبریج رو در این مورد ببینید…می تونه برا بیان چنین مفهومی به کار بره…چون با این درس آشنا نیستم، احتمالا خودتون بهتر می تونید تشخیص بدید درسته یا خیر
q1

چنین انسان هایی سزاوار دریافت احترام بیشتر از …نیستند.
(سزاوار نبودن-استحقاق نداشتن)

1 Likes

فعل جمله در اینجا command است یکی از معانی command می تواند deserve and get باشد مانند همین جمله ای که نوشته ایدا.
command :to get sth such as respect or attention
و نحوه استفاده آن به صورت : command respect/command attention / command support خواهد بود.

1 Likes