تالار زبانشناس

زمان و معنی جمله that werehappening there

The hermit told the knight about the awful things that were happening there


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام

در مورد ترجمه…همون راهکاری که قبلا بهتون پیشنهاد شد

و زمان جمله، گذشته س…گذشته ی فعل tell، میشه told

1 Likes