تالار زبانشناس

چرا attacked ترجمه شده حمله میکرد

A terrible dragen had com to live in the lake and attacked to village every day


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

خب جمله گذشته است باید اینجوری معنی میشد.
شما میخواستین چی باشه

1 Likes