تالار زبانشناس

Going to + verb

سلام تو این داستان
Tobe + going to + verb
به چه معنایی هست در زمان آینده
ممنون بابت پاسخ🙏


این تاپیک مربوط به درس« زمان آینده » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « حمله ی آدم فضایی ها »

2 Likes

سلام.
عبارت am/is/are going to به همراه شکل شاده ی فعل نشون دهنده ی خواستن و قصد انجام دادن کاری /همون verbپرسش تون/ در زمان آینده س…با تصمیم قبلی

I’m going to study at night.

قصد دارم/می خوام شب مطالعه کنم.

1 Likes