تالار زبانشناس

He fell, and his arm became trapped under a big rock

Became اینجا به چه معنی هست چرا اومده؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

سلام
اینجا :point_down: قبلا جواب دادند.

2 Likes

Nice reaction :blush:
How did you find this?
:hibiscus::hibiscus: :grinning:

2 Likes