تالار زبانشناس

معنای pushed off در جمله زیر

Pearl had to fight Indians in one episode, was pushed off the Rocky Mountains in another, and was blown up at sea in another
این جمله را معنی کنید و معنای فعل push رو بگین.


این تاپیک مربوط به فصل« فصل 04 » در نرم‌افزار «زیبوک» است. مجموعه: « کتاب های ساده » کتاب: « سینما »

3 Likes

به نظر به معنی هل داده شدن معنی میشه در اینجا

2 Likes

سلام دوست عزیز.
میشه از جای بلندی به پایین هل داده شدن. اینجا هم میگه از کوههای راکی پرتش کردن یا هلش دادن پایین

3 Likes