تالار زبانشناس

Passive افعال

در اینجا می تونید تمام زمان ها رو به صورت اکتیو و پسیو ببینید

9 Likes