تالار زبانشناس

مشکلات معنایی در درس چوپان دروغگو They boy who Cried wolf

1.There once was a shepherd_boy who kept his sheep outside of a village
معنایی kept دراین جمله و outside of
2.معنای still another day
3.help me the wolves are coming after my sheep
معنای come after دراین جمله
4.we are beginning to feel like you don’t truly need our help when you say you do
معنایی we are beginning to feel like
5
Then one day a wolf did break into the herd of sheep
معنای did break into
6.plead the boy از نظر معنایی
7.They followed the trail that the wolf left behind him to retrieve all the taken sheep
معنایی behind


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی چوپان دروغگو » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

1 Likes

سلام
Keep.kept نگه داشتن.
Outside of somewhere .بیرون از جایی
۳.کمکم کنید گرگها دارن حمله میکنن (دنبال میکنن) به گوسفندام
Come after.to look for someone in order to hurt them, punish them, or get something from them
در (جستجو)دنبال یک نفر با هدف صدمه زدن به اون.تنبیه کردنش.یا گرفتن چیزی از اون.
we are beginning to feel like
ما داریم شروع میکنیم به احساسی شبیهِ
did break into
از did برای تاکید استفاده شده. بزوور واردِ شدن
plead the boy
درخواست کرد پسره. یه نوع نقل قوله توام با التماس و…
Behind پشت

اونها دنبال کردند رد پایی اون گرگ باقی مونده بود پشت اون برای بازپس گیری همه گوسفندان برده شده.
اینجوری معنی کردن اشتباهه. باز سئوالی داشتین شبهه ای بپرسین.

2 Likes

میتونین ایرادات ترجمه درس رو از بخش ویرایش خودتون هم اصلاح کنین

1 Likes