معنی set چیست

معنی set چیست
0

#1

سلام
در این جمله معنی set
But the mouse had a plan to set him


#2

این جمله تو داستان شیر و موش
از داستانهای بچگانست
Set free باهم میشه
آزاد کردن