تالار زبانشناس

معنی set چیست

سلام
در این جمله معنی set
But the mouse had a plan to set him

1 Likes

این جمله تو داستان شیر و موش
از داستانهای بچگانست
Set free باهم میشه
آزاد کردن

3 Likes