تالار زبانشناس

What has Mariah and Paul requested? They have requested an Uber driver

چرا اینجا از has استفاره کرده

What has Mariah and Paul requested? They have requested an Uber driver.


این تاپیک مربوط به داستان« داستان 54- ماریا در پارک گیر افتاده است. » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

4 Likes

خوب این اشاره داره ب اون چیزی که اونا درخواستشو دادن
مفعولو از ما میخواد.

5 Likes

اها اره
ب این توجه نکرده بودم
ممنون

3 Likes