تالار زبانشناس

فرق این دوجمله چیست؟

i will play football tomorrow
i am playing football tomorrow

2 Likes

سلام دوست عزیز
جمله اول مربوط ب ایندست،ینی من فوتبال بازی خواهم کرد فردا
جمله دوم حال استمراری ینی من دارم بازی میکنم و این بازی ادامه دار خواهد بود
چیزی ک داری انجام میدی و ادامه دار
فقط مطمئن هستین جمله دوم هم tomorrowداره؟

3 Likes

سلام. هردوش به آینده اشاره داره.

اولی برا مواقعی استفاده میشه که شما برنامه نداری واسه فردا مطمئن نیستی که فردا فوتبال بازی کنی یا نه.
اما دومی شما برنامه دارین یا قرار دارین یا (قول دادین)که فردا فوتبال بازی کنید.
اینجا مفصل بحث شده.

4 Likes

سلام دوست عزیز
توضیحی ک برای جمله دوم دادید مگر در رابطه با be going toنیست؟

3 Likes

نه به لینکی که گذاشتم یه نگاه بندازین اونجا جوابتون رو پیدا میکنید.

1 Likes