تالار زبانشناس

جابجایی ترجمه

سلام دوستان. مال من ترجمش جابجا. ازشمام همینجوریه؟ رفتم قسمت ویرایش نتونستم درسش کنم.


شبیه یه تکه بزرگ پنیر بود . دهانش را جنباند و تظاهر به خوردن کرد و گفت به به به به . اوه ببر خیلی خوشحالم که می بینمت . به به به . بیا و در این پنیر سفید خوشمزه با من شریک شو . به به به به . من آنرا برای تو در برکه تازه نگه داشتم .

Suddenly, a loud, booming voice woke him up. It was Tiger! ‘Aha! Now I’ve got you, little Rabbit! You’ll be perfect in my soup!’

ببر پنیر سفید دوست داشت . دور دهانش را لیسید . مممم به به . پنیر را می بینم اما پرسید تو چطور آن را از برکه بیرون می آوری؟ خرگوش گفت راحت . این سنگ را به دور پایم میبندم و میپرم توی آب . می خوایی امتحان کنی؟


این تاپیک مربوط به درس« خرگوش آب زیر کاه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی چهارم »

بله ترجمه منم به همین صورته