آیا این جمله مجهوله؟

It is one of many famous medicines discovered here in the amazon rainforest

مجهوله یا نه و اگه نیست پس چرا دو فعل داره


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی کوئینین » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی دوم »

2 پسندیده

گر بلافاصله بعد از ضمیر موصولی فاعلی، ساختار مجهول (to be + p. p. ) بکار رفته باشد، میتوانیم ضمیر موصولی و فعل to be را با هم حذف کنیم به نحوی که بلافاصله بعد از اسم، p.p. داشته باشیم.
مثلا :
the letters which were written yesterday are over there
تبدیل می شود به : the letters written yesterday are over there

نحوه تبدیل جملات به پسیو رو در این موضوع آوردم :point_down: :point_down:

2 پسندیده

میشه خواهش کنم معنی جمله هارو هم بزنید

1 پسندیده