تالار زبانشناس

چرا درداستان هملت کلمه مردنdiesگفته میشه مگه مردن die نمیشه مفهوم s چیه


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

چون فاعل سوم شخصه.
فاعل اگه اسم شخص/he/she/it باشه، آخر فعل s میاد.

5 Likes