تالار زبانشناس

معنی left در این جمله ؟؟؟

with nothing left to give


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

2 Likes

باقی نمونده
معنی عبارت به فارسی : هیچی براش نمونده تا که …
nothing left خیلی استفاده می شه و معمولا باهم ترجمه می شه

6 Likes