نحوه ترجمه جملاتی که دستور قواعدی دارن چجوریه؟

نحوه ترجمه جملاتی که دستور قواعدی دارن چجوریه؟
0.0 0

#1

دوستان دو خط اخر رو چجوری باید ترجمه کرد؟
All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)


#2

همه حیوانات دوتا قورو در حالی که پرواز میکردن به دور، تماشا میکردن
و اونا دوستان بود برای همیشه
دوست عزیز در حد وسعم معنی کردم اما معنی خود درس بهتره و البته روونتره


#3

همه ی حیوانات دیگر دو قو را در حالیکه پرواز کنان دور می شدند و برای همیشه باهم دوست بودند دیدند