تالار زبانشناس

نحوه ترجمه جملاتی که دستور قواعدی دارن چجوریه؟

دوستان دو خط اخر رو چجوری باید ترجمه کرد؟
All the other animals watched as the two swans flew away, friends forever.

======================
این تاپیک مربوط به درس «جوجه اردک زشت» در اپلیکیشن زبانشناس است (دوره «داستان های بچه گانه»، فصل «بسته ی اول»)

2 Likes

همه حیوانات دوتا قورو در حالی که پرواز میکردن به دور، تماشا میکردن
و اونا دوستان بود برای همیشه
دوست عزیز در حد وسعم معنی کردم اما معنی خود درس بهتره و البته روونتره

1 Likes

همه ی حیوانات دیگر دو قو را در حالیکه پرواز کنان دور می شدند و برای همیشه باهم دوست بودند دیدند

2 Likes