تالار زبانشناس

نقش to ومعنیش.نقش s در undrestand در جمله ی

She undrestands that it is wrong to kill


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی فرمانده مکبث » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 Likes

سلام.افعال در حال ساده برای سوم شخص he she it. Anybody… و(s) میگیرن.
حال ساده
I see
He /she sees
I/we/they/you buy
She buys a …
و فعل دوم با to میاد یا به صورت گراند.
She wants to go home
She is good to **be ** a student
I **am ** here (to) helpyou
درشت ها فعل هستند و فعل بعدی با to میاد به جز برخی افعال مثل help …

3 Likes

سلام.خیییلی ممننون
.فقط من داشتم معنیش میکردم به to ک رسیدم نتونستم معنیش کنم.اینجا تو این ساختار to معنی نمیشه
کلا معناش چیه تو جملات؟؟.

2 Likes

در کل معنی به .برای. م
هم نیست معنیش اگه مفهوم رو بگیرین کافیه.او فهمید کشتن اشتباهه

2 Likes