تالار زبانشناس

Geek and nerdفرقشون چیه

سلام
این دوتا چه فرقی با هم دارن برای چه افرادی به کار میرن

4 Likes

از نظر معنا باهم SYN هستن

nerd: به کسی گفته می شه که فقط به کامپیوتر و بقیه چیز های تکنیکال علاقه داره و برای نشون دادن نظر منفی معمولا استفاده می شه و هم چنین به کسی گفته می شه که خسته کننده است و از مد پیروی نمی کنه و در جمع هم گوشه گیره

geek: کسی که محبوبیت نداره چون لباس های دمده داره و نمی دونه که در جمع باید چه طوری رفتار کنه يا کسی که کار هایی انجام می ده که برای بقیه عجیبه

5 Likes