تالار زبانشناس

It's not at the top of your brain

سلام معنی top چیه
It’s not at the top of your brain.


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

1 Likes

توی متنش فکر میکنم داره میگه اون حس بالای مغز(یعنی در لوب فرونتال)نیست
در پشته (پرییتال یا اکسی پیتال)

2 Likes

مرسی فقط
داخل پرانتز نفهمیدم

2 Likes

خواهش میکنم
اونا لوب های مغزن

1 Likes