تالار زبانشناس

معنی or to

سلام معنیor to چیه
To engage means to use. To use, or to, it’s like turn on


این تاپیک مربوط به درس« درس واژگان » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « انگلیسی قدرت » فصل: « مقدمه ای بر بسته انگلیسی قدرت »

2 Likes

سلام.داره توضیح میده معنی خاصی نداره فقط فک کنم بدون متن داره توضیح میده اینجوری شده.

1 Likes