تالار زبانشناس

Made up چه معنی میده. یعنی ترکیب یا ساخته شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی اسحاق نیوتون » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی سوم »

3 Likes

بله به معنی ساخته شده هست بیشتر

4 Likes