تالار زبانشناس

Updates we should make, but we can't do it as long as we are paying Mom at the level we are, on top of the money for the buy out

معنی at the level we are
On top of the money… out چیه در اینجا؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی مانع پیشرفت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « مانع پیشرفت - درسنامه اصلی »

1 Likes

سلام. تا اونجایی که من میدونم ترجمه اش درسته باز من یه ترجمه ای میکنم شاید کمک کننده باشه.

در وضعی (سطحی)که ما هستیم.
On top of =above and beyond=in additon to=plus
به علاوه.ایجی اینا رو تو درس واژگان توضیح داده

1 Likes