تالار زبانشناس

چرا در جمله زير از work in استفاده كرديم...؟؟

i drive to work in my car.


این تاپیک مربوط به داستان« مایک آشپز است » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « نیمچه داستان‌ها »

3 Likes

سلام.
منظور از in car تو ماشین است.من میرم (میرونم) به کار تو ماشینم

5 Likes

سلام.
He drives to work in his car.
این جمله در معنای کلی یعنی،او تا محل کارش رانندگی می کند.
workبه تنهایی یعنی کار،وin به تنهایی یعنی در(حرف اضافه).
زمانی که این دو در کنار هم قرار می گیرند به صورت"کارکردن در راه چیزی" معنی میده.
یعنی در عمق این ترکیب،هدفی وجود داره که در خط های بعدی،این هدف شرح داده میشن.

work inدر دیکشنری به صورت با فعالیت و کوشش راه را بازکردن و مشکلات را از میان برداشتن‌،معنی شده.

2 Likes