تالار زبانشناس

معنی species

one of those artistic species ofspider
کلمه species به چه معناست ؟
تو دیکشنری نوشته یک نوع پول (سکه )


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی عنکبوت در موزه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی پنجم »

2 Likes

معنیش نوع و گونه‌های مختلف هست

4 Likes

مرسی عزیزم:cherries::cherries::strawberry::strawberry::watermelon::watermelon::grapes::grapes::peach::peach:

2 Likes

سلام این کلمه معنی اش می شود نوع یا گونه، انواع:pray::pray::pray:

4 Likes