تالار زبانشناس

معتی کلمه lock in

سلام در جمله

She took a bottle of water and locked her cell phone and wallet in the truck
Lock in چطور معنی شده


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی تز، به سوی نجات » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « تز، به سوی نجات »

1 Likes

سلام دوست عزیز
این دو کلمه با هم ترکیب نشدن ک مثلا یک فریزال ورب تشکیل بدن بلکه دو کلمه ی جدا هستن
معنای جمله :
اون خانم ی بطری آب رو برداشت و تلفن و کیف پولشو گذاشت تو کامیون و درشو قفل کرد

Screenshot_20200620_140615

5 Likes