تالار زبانشناس

فرق cut his own arm off با cutting off his arm ؟؟

باسلام
چرا در اوایل درس Ho could cut his awn arm off استفاده شده ولی در جلوتر
He immediately thought of cuting off his arm
استفاده شده؟
یعنی چرا تو جمله اول off در آخر جمله اومده ولی تو دمیه بعد از فعل اومده ؟


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

1 Likes

ترکیب cut off جزو ترکیباتی است که می تواند بین off و cut کلمه قرار گیرید هر دو درست است
cut something off یا cut off something

3 Likes

Thank you very much❤

2 Likes