چرا در پاراگراف اخر از دو فعل is استمراری و remembered فعل گذشته در یک جمله استفاده شده؟


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جورج و اژدها » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

1 پسندیده

استمراری نیست فرم مجهول فعله

1 پسندیده

بیشتر توضیح می دید خیلی ممنون میشم

1 پسندیده

فعل معلوم فعلی است که به فاعل نسبت داده میشه و فاعل در جمله کاملا مشخص باشه مثلا من به مادرم یک هدیه دارم
I gave a present to my mother
و فعل مجهول فعلی است که به صورت انجام شده در جمله دیده بشه و ممکنه حتی کننده کار معلوم و مشخص نباشه مثلا او حسن را دید(he saw hassan)که معلومه و مجهولش میشه حسن دیده شد(Hassan was seen)
برای ساخت جمله مجهول باید دارای فعلto be زمان مربوطه و اسم مفعول باشه

1 پسندیده