تالار زبانشناس

سوال از درسTPR و اول شنیدن

As for reading, it is an ideal supplement to listening activity as long as listening remains the major focus.
سلام اینجاmajor focusبه معنی حافظه ی بلندمدته؟


این تاپیک مربوط به « تی پی آر و اول شنیدن » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « دروس پایه ی انگلیسی بدون تلاش » فصل: « تی پی آر و اول شنیدن »

1 Likes

سلام
خیر
معنی major در اینجا یعنی عمده، زیاد
و major focus یعنی تمرکز اصلی، عمده تمرکز

3 Likes