تالار زبانشناس

Plotlineمعنی

pick a plotline
مثلا اینجا به چه معنیه

2 Likes

سلام
ب مجموعه اتفاقاتی ک اصل داستان یک فیلم یا رمان یا… رو تشکیل میده میگن

3 Likes