ارزیابی کتاب هرگز رهایم مکن

ارزیابی کتاب هرگز رهایم مکن
none 5.0 3

این تاپیک برای دریافت ارزیابی شما از کتاب « هرگز رهایم مکن » نرم افزار «زیبوک» است.
توضیح مختصری از این دوره:
Never Let Me Go is a 2005 dystopian science fiction novel by Nobel Prize-winning British author Kazuo Ishiguro. It was shortlisted for the 2005 Booker Prize (an award Ishiguro had previously won in 1989 for The Remains of the Day), for the 2006 Arthur C. Clarke Award and for the 2005 National Book Critics Circle Award. Time magazine named it the best novel of 2005 and included the novel in its TIME 100 Best English-language Novels from 1923 to 2005.
سطح: 4

1 پسندیده

عالیه ممنون از اپلیکیشن و کتب صوتی

2 پسندیده

بیان گوینده بهتر از داستان کتاب بود که اگر به شکل دیگری خوانده میشد شاید تا انتهای داستان ادامه نمی دادم

من کتاب فارسی و فیلمش رو قبلا دیدم و به نظرم خیلی جذاب بود. چقدر عالی که متن انگلیسیش رو زبانشناس داره.

1 پسندیده

I just finished reading it. It’s a poignant and thought-provoking novel that raises important questions about what it means to be human and the significance of relationships and human connection in our lives.

کتاب خیلی جالبی بود و البته صدا و لحن خواننده هم محشر بود و باعث شد تو مدت زمان خیلی کمتری نسبت به بقیه کتابا تمومش کنم