چرا burn یه جا فرزندان معنی شده یه جا انباری


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی جوجه اردک زشت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 پسندیده

سلام barn میشه انباری.بارن
و burn که میشه سوزوندن. بِ رن
و born میشه متولد شده زاده. بورن
فرزندان من به شخصه ندیدم

5 پسندیده