تالار زبانشناس

اسم داستانی

من فکر می کنم که اسم داستان اشتباه است و هیچ ارتباطی به ای متن ندارد


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شب دوازدهم » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

4 Likes

نه اسم این داستان همین است و اشتباه نشده😂
می پرسید که چرا اسم نمایش شب دوازدهم است چون هیچ جایی در طول نمایش اشاره ای به این عنوان نمی شود. فرضیه ای هست که می گوید داستان های این شکلی در روزهای عید میلاد مسیح اجرا می شده و شب دوازدهم آخرین روز تعطیلات میلاد مسیح است و می گویند چنین روزی اولین شب اجرای این نمایش بوده.

4 Likes