تالار زبانشناس

معنی bring intoدر جمله ی زیر؟

معنی کلمه یbring into در جمله ی زیر؟

bring love and peace and happines and beautiful lives into the world


این تاپیک مربوط به درس« زندگی یا مرگ » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « زندگی یا مرگ »

3 Likes

سلام معنی خاصی نداره همون آوردن هست.

عشق و صلح و شادی و زیبایی زندگی رو به دنیا بیار.
اگه به صورت فریزال استفاده میشد معیش میشد مسبب شدن.
to cause someone or something to be in a particular situation:
مسبب شدن شخصی یا چیزی در یه موقعیت خاص

The work brought me into contact with a lot of very interesting people.
اینکار باعث شد با افراد جالب زیادی در ارتباط باشم.

4 Likes

خیلی ممنونم از کمکتون🌹

3 Likes