تالار زبانشناس

Suddenly معنی کلمه در جمله زیر

One day Hamlet’s father, the king, dies suddenly and Hamlet is very sad


این تاپیک مربوط به درس« داستان انگلیسی شاهزاده هملت » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان‌های بچگانه » فصل: « بسته ی اول »

3 Likes

ناگهان

5 Likes