تالار زبانشناس

معنی جمله ی get your eye checked

Are you delirious? I beat you!
Get your eye checked


این تاپیک مربوط به فصل« بخش 05 » در نرم‌افزار «زوم» است. : « دانشگاه هیولاها »

1 Likes

یعنی برو چشم پزشک، برو چشماتو بده چک کنن، کنایه از اینکه چیز واضحی رو نمیبینی و متوجه نمیشی. در اینجا داره میگه نمیفهمی من مسابقه رو بردم

3 Likes

سپاس گزارم شقایق جان:pray::hibiscus::hibiscus:

3 Likes

خواهش میکنم دوست خوبم:shamrock::shamrock:

2 Likes