تالار زبانشناس

چرا میگه did get exposed to


این تاپیک مربوط به درس« مکالمه فعالانه » در نرم‌افزار «زبانشناس» است. دوره: « داستان های واقعی » فصل: « سرنوشت یا شانس؟ »

1 Likes

از do برای تأکید هم استفاده میشه.

اینجا هم چون زمانش گذشته‌ست از گذشته‌ی do یعنی did استفاده شده.

2 Likes
2 Likes